Deutsch DeutschEnglish EnglishFrançais Français

 

Stavovské divadlo
Jedno z nejstarších evropských divadel, ve kterém je od roku 1783 nepřetržitý divadelní provoz. Stavbu z podnětu a na náklady Františka Antonína Nostitz-Rienecka, nejvýznamnějšího zemského úředníka, vedl v letech 1781–1783 císařský dvorní architekt a stavitel A. Haffenecker. Divadlo se otevřelo 21. dubna 1783 jako "Hraběcí Nostitzké Národní divadlo". Po prodeji zemským stavům v r. 1798 se přejmenovalo na Stavovské divadlo a než se k tomuto názvu v roce 1991 vrátilo, neslo i další jména. Krátce po otevření se tady odehrály premiéry dvou Mozartových oper napsaných přímo pro Prahu: Dona Giovanniho (1787) a La Clemenza di Tito (1791). Dnešní podobu divadlu vtiskly přestavby v 19. století. V roce 1859 bylo divadlo zvýšeno o patro a do zvýšeného hlediště byla přidána nová galerie; výzdoba hlediště byla upravena i v roce 1882. Od 1920 je Stavovské divadlo druhou scénou Národního divadla.

Stavovské divadlo ∙ Ovocný trh 1 ∙ 110 00 Praha 1 ∙ Česká republika ∙
Tel.: (+420) 224 901 448 ∙dotazy@narodni-divadlo.czwww.narodni-divadlo.cz

Prohlídky: po domluvě: Vladislava Bruderová ∙ Tel.: (+420) 224 902 231 ∙
E-mail: v.bruderova@narodni-divadlo.cz

Turistické informace
Pražská informační služba
Tel.: (+420) 221 714 714
pis@pis.cz
www.praguewelcome.cz

Zámecké divadlo
Zámek v Mnichově Hradišti získal svou dnešní podobu v letech 1697–1703. Divadlo ve velkém sále vzniklo pravděpodobně na konci 18. století. Přestavěno bylo v roce 1833, kdy hrabě Kristián Vincenc Arnošt z Valdštejna hostil výjimečnou událost: setkání panovníků Svaté aliance. Na zámku spolu rokovali rakouský císař František I., ruský car Mikuláš I. a pruský korunní princ Bedřich Vilém. Součástí programu byly i tři večery, během kterých v novém divadle vystupovaly soubory pražského Stavovského divadla. V dalších letech bylo místem soukromých zábav hraběcí rodiny. Zachovalo se včetně jednoduché jevištní techniky, částí původního osvětlení, kompletního fondu dekorací a velké sbírky kostýmů. Po opravě bylo otevřeno v roce 1999. Prohlídka divadla s průvodcem se v roce 2013 rozšířila o novou expozici připomínající schůzku monarchů Svaté aliance, mimo jiné s částí sbírky divadelních kostýmů a rekvizit.

Zámecké divadlo ∙ Zámek Mnichovo Hradiště ∙ V Lipách 148 ∙ 295 01 Mnichovo Hradiště ∙
Česká republika ∙ Tel.: (+420) 326 773 098 ∙ E-mail:mhradiste@stc.npu.czwww.mnichovo-hradiste.cz

Prohlídky: víkendy a svátky 9–15, jinak na objednávku (duben, říjen) ∙ út–ne a svátky 9–16 (květen–září) ∙ na objednávku (leden–březen)

Turistické informace
Městské informační centrum
Tel.: (+420) 326 776 739
mic@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz/mesto/mic

Zámecké divadlo
Zámek Kačina, jedna z nejkrásnějších klasicistních staveb v Čechách, byl postaven pro hraběte Jana Rudolfa Chotka. Projekt vypracoval v roce 1796 drážďanský architekt Ch. F. Schuricht. Stavba probíhala v letech 1806–22 pod vedením dalších architektů. Zámecké divadlo je umístěno v bočním pavilonu spolu s nikdy nedostavěnou zámeckou kaplí. I divadlo zůstalo kvůli nedostatku financí dlouho nedokončené. Po průtazích se v něm poprvé hrálo až v roce 1848 a dokončeno a slavnostně otevřeno bylo až o tři roky později. Dalších dvacet let bylo svědkem amatérských představení hraběcí rodiny. Autorem některých her byl i hrabě Rudolf Karel Chotek. Dochovalo se zdobené hlediště, část původní jevištní mechaniky a část dekorací. Divadlo je přístupné s průvodcem jako součást prohlídky zámeckých interiérů.

Zámecké divadlo ∙ Zámek Kačina ∙ Svatý Mikuláš 51 ∙ 284 01 Svatý Mikuláš ∙ Česká republika ∙
Tel.: (+420) 327 571 170, (+420) 602 187 700 ∙ nzm.kacina@nzm.cz www.nzm.cz

Prohlídky: víkendy a svátky 9–16, jinak na objednávku (duben, říjen) ∙
út–ne a svátky 9–16 (květen–září) ∙ na objednávku (min. 10 osob) (listopad–březen)

Turistické informace
Informační centrum města Kutná Hora
Tel.: (+420) 327 512 378
infocentrum@kutnahora.cz
www.kutnahora.cz

Zámecké divadlo
Litomyšlský zámek, památka UNESCO, byl postaven v letech 1567–1581. Zámecké divadlo vzniklo v 18. Století ve druhém patře, druhé po roce 1791 v přízemí. Stavbou dnešního divadla v letech
1796–1797 uzavřel hrabě Jiří Josef Valdštejn-Vartemberk úpravy zámeckých interiérů. Otevřeno bylo v dubnu 1798 a až do poloviny 19. století v něm probíhal bohatý divadelní život. Členové hraběcí rodiny s přáteli tady hráli pro potěšení své i publika z města konverzační komedie. Divadlo se dodnes zachovalo včetně jevištní mašinérie a osvětlovací techniky. Cenný je soubor dekorací Josefa Platzera, císařského divadelního malíře, autora dekorací pražského Stavovského divadla a vídeňského dvorního divadla. Divadlo je přístupné s průvodcem v rámci prohlídky zámeckých interiérů; část Platzerových dekorací je instalována v expozici hudebních nástrojů ve 2. patře.

Zámecké divadlo · Zámek Litomyšl ∙ Jiráskova 93 ∙ 570 01 Litomyšl ∙ Česká republika ∙
Tel.: (+420) 461 615 067 ∙ E-mail: litomysl@pardubice.npu.czwww.zamek-litomysl.cz

Prohlídky: víkendy a svátky 10–15 (duben, říjen) ∙ út–ne a svátky 10–15 (květen) ∙
út–ne a svátky 10–16 (červen, září) ∙ út–ne a svátky 10–17 (červenec–srpen) ∙ mimo otvírací
dobu na objednávku, pro skupiny nad 10 osob nutná rezervace

Turistické informace
Informační centrum
Tel.: (+420) 461 612 161
ic@litomysl.cz
www.ticlitomysl.cz

Zámecké divadlo
Velkolepý hradní a zámecký komplex, součást památky UNESCO, vznikal od 13. století. Za Eggenbergů v 17. Století bylo postaveno i zámecké divadlo, ve kterém účinkoval profesionální herecký soubor.
Dnešní podobu získalo až při přestavbě za Josefa Adama Schwarzenberga v 60. letech 18. století. Na vnitřním vybavení a výzdobě pracovali převážně vídeňští umělci v letech 1766–1767. V 18. století se v divadle konala soukromá představení knížecí rodiny, v 19. století tu vystupovaly i kočovné společnosti. Jedno z nejstarších a nejlépe dochovaných divadel v Evropě se zachovalo téměř v původním stavu včetně jevištní techniky a osvětlení, dekorací, rekvizit a kostýmů. Po náročném restaurování je od roku 1996 přístupné návštěvníkům. Příležitostná studijní představení umožňují prožít neopakovatelný zážitek barokního divadla v autentických podmínkách. Divadlo je přístupné s průvodcem jako samostatná prohlídková trasa.

Zámecké divadlo · Zámek 59 ∙ 380 01 Český Krumlov ∙ Česká republika ∙
Tel.: (+420) 380 704 721 ∙ E-mail: ceskykrumlov@budejovice.npu.czwww.zamek-ceskykrumlov.eu

Prohlídky: 10, 11, 13, 14 a 15 (květen–říjen) ∙ max. 20 osob

Turistické informace
Infocentrum Český Krumlov
Tel.: (+420) 380 704 622
info@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/infocentrum

Zámecké divadlo
Městečko Vitoraz (Weitra), které leží nedaleko česko-rakouské hranice, bylo založeno pod stejnojmenným hradem v letech 1201–1208 Hadmarem II. z Kuenringu; až do roku 1289 patřilo k českému království. Kolem roku 1600 přestavěl císařský stavitel Pietro Ferrabosco hrad do podoby renesančního zámku. V zámeckém muzeu, v muzeu piva, ve stálé expozici o železné oponě nebo v zámeckém divadle můžete strávit celý den. Fürstenbergové, kteří zde sídlí od roku 1606, zřídili zámecké divadlo už v 18. století. V roce 1885 ho landkrabě Eduard Egon Fürstenberg nechal upravit do dnešní podoby.
Jednoduchý obdélný sál s balkónem a s hlavní lóží podél zadní stěny vybavil vídeňský architekt A. Führer elegantním dekorem v bílé a zlaté.
Za návštěvu stojí také staré město se středověkými hradbami nebo muzeum v textilní továrně.

Schlosstheater Weitra ∙ Schloss Weitra ∙ 3970 Weitra ∙ Rakousko ∙
Tel.: (+43) (0) 2856/3311 ∙ E-mail: schloss.weitra@aon.atwww.schloss-weitra.at

Prohlídky: st–po 10–17.30 (květen–říjen) ∙ skupiny po dohodě celý rok

Turistické informace
Gästeinformation Weitra
Tel.: (+43) (0) 2856 2998
info@waldviertel.incoming.at
www.weitra.at

Městské divadlo
Divadlo v Greinu na břehu Dunaje je nejstarší zachované měšťanské divadlo v Rakousku. Místní ochotníci jej v roce 1791 zřídili v dosavadní městské sýpce pro vlastní představení i pro zájezdy profesionálních společností. Vstup do divadla je přes budovu staré radnice (postavena kolem 1563), v které je dnes umístěno muzeum. Z historického vězení, které je součásti muzea, měli vězni dokonce výhled na jeviště. Divadlo má v parteru zachovaná původní zamykatelná sedadla – klíč k nim byl součástí předplatného. Zachována je i výzdoba hlediště a malovaná opona.Profesionální produkce se tu dnes hrají během letního festivalu (Sommerspiele Grein), ochotníci vystupují většinou v listopadu. Za návštěvu stojí také historické centrum města, gotický kostel nebo hrad Grein.

Historisches Stadttheater ∙ Stadtplatz 7, 4360 Grein ∙ Rakousko ∙ Tel. divadlo: (+43) (0) 7268 7730 ∙www.stadttheater-grein.at ∙ Informace, vstupenky: Tourismusverband Grein ∙ Tel. (+43) (0) 7268 7055 ∙ E-mail:info.grein@oberösterreich.at

Prohlídky: po–so 9–12, 13.30–17.30, ne / so 13.30–16 (květen–říjen)

Turistické informace
Tourismusverband Grein
Tel.: (+43) (0) 7268 7055
info.grein@oberoesterreich.at
www.grein.info

Divadlo na Vídeňce
(Theater an der Wien)

Divadlo na Vídeňce vzniklo v roce 1801 z popudu Emanuela Schikanedera, Mozartova libretisty a prvního představitele Papagena z opery kouzelná flétna. Další dvě století bylo ohniskem nejdůležitějších událostí rakouského divadla. Beethovenův Fidelio, Nestroyovy frašky, velká díla zlatého a stříbrného věku operety (např. Netopýr nebo Veselá vdova) a nakonec oblíbené rakouské muzikály Elisabeth a Mozart – to vše mělo premiéru právě zde. Divadlo je situováno ve dvoře obytných domů a má jen jednu vlastní fasádu. Hlediště si i po úpravách zachovává podobu z roku 1840, s malovanou oponou z 1864. Vstup do divadla upravovali v roce 1901 architekti ateliéru Fellner & Helmer. Od roku 2006 je Divadlo na Vídeňce opět zasvěceno opeře a celoročně uvádí výjimečné
operní inscenace.

Theater an der Wien ∙ Linke Wienzeile 6 ∙ 1060 Wien ∙ Rakousko ∙
Tel. (vstupenky): (+43) (0) 1 588-85 ∙ Tel. (informace): (+43) (0) 1 588-30-660 ∙
E-mail: oper@theater-wien.at www.theater-wien.at/index.php/de/fuehrungen1www.youtube.com/user/theateranderwienwww.facebook.com/TheateranderWien

Prohlídky: aktuální termíny na internetové stránce ∙ skupiny na objednávku

Turistické informace
Tourist-Info Wien
Tel.: (+43) (0) 1 24 555
info@wien.info
www.wien.info

Opera
Opera ve Štýrském Hradci (Graz) patří k nejkrásnějším operním domům v Evropě. Na Císařské cestě skvěle zastupuje divadlo architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, kteří postavili v celé rakousko-uherské monarchii téměř 50 divadelních budov. Opera, otevřená v roce 1899, se pyšní feudálním foyerem ve stylu Fischera z Erlachu a hledištěm, ve kterém se spojil italský lóžový systém s francouzským balkónovým schématem. Přestože kapacita hlediště je 1200 diváků, všichni mají blízko k dění na jevišti. Divadlo nabízí v každé sezoně okolo 200 představení oper, operet, muzikálů, baletu a koncertů. Opera leží na oblíbeném náměstí Císaře Josefa blízko starého města a je tak dobrým startem pro návštěvu městského centra (památky UNESCO) a eggenberského zámku.

Oper Graz ∙ Kaiser-Josef-Platz 10 ∙ 8010 Graz ∙ Rakousko ∙ Tel.: (+43) (0) 316 8008 1234 ∙ E-mail: oper@oper-graz.comwww.oper-graz.comwww.facebook.com/OperGraz

Prohlídky: každá první sobota v měsíci v 17 (září–červen), nebo na objednávku

Turistické informace
Graz Tourismus
Tel.: (+43) (0) 316 8075-0
info@graztourismus.at
www.graztourismus.at

Činoherní divadlo
Divadlo jako mozaika uplynulých 250 let: divadlo bylo otevřeno jako "Stavovské divadlo" na náklady místních stavů v roce 1776. Z původní podoby se zachovala jen fasáda, zbytek podlehl požáru v roce 1823. Klasicistní hlediště je z roku 1825, kdy bylo divadlo znovu otevřeno. Jedná se o jediný zachovaný příklad divadla italského typu (s lóžemi až do stropu) v Rakousku. Po velké rekonstrukci bylo divadlo znovu otevřeno v roce 1964, z této doby pochází současná podoba foyeru a schodiště. Úpravy proběhly i v hledišti, takže návštěvníci mohou zkusit rozlišit původní a novější prvky. Představení, která se konají téměř denně, jsou pochopitelně současná.

Schauspielhaus Graz GmbH ∙ Hofgasse 11 ∙ 8010 Graz ∙ Rakousko ∙ Tel. (vstupenky): (+43) (0) 316 8000 ∙ tickets@buehnen-graz.com www.schauspielhaus-graz.com

Prohlídky: na objednávku ∙ E-mail: presse-sh@schauspielhaus-graz.com

Turistické informace
Graz Tourismus
Tel.: (+43) (0) 316 8075-0
info@graztourismus.at
www.graztourismus.at

Císařská cesta

 

Císařská cesta spojuje vybraná historická divadla v Rakousku a České republice – kdysi dvou částí jednoho státu, habsburské monarchie.

Praha Mnichovo Hradiště Kačina Litomyšl Český Krumlov Vitoraz Grein Vídeň Štýrský Hradec Štýrský Hradec

Trasa začíná ve Štýrském Hradci (Graz), který nabízí hned dvě zajímavá divadla. V krásné budově Opery (1899) se můžeme seznámit se středoevropským fenoménem, pozoruhodnou tvorbou vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermana Helmera, kteří mezi lety 1870–1910 postavili přes 40 divadelních budov v celé monarchii a jsou tak doslova synonymem pro divadelní architekturu tohoto období. Činoherní divadlo (Schauspielhaus, 1776/1823) proti tomu představuje mozaiku několika stavebních stylů 19. i 20. století.

Bohatý divadelní život císařské metropole Vídně reprezentuje divadlo Na Vídeňce (Theater an der Wien, 1801/1840/1901), spojené s mnoha důležitými momenty rakouské divadelní historie. Proti proudu Dunaje nás čeká pozoruhodné městské divadlo v Greinu (1791), které si vybudovali místní ochotníci a které je dnes nejstarším zachovaným městským divadlem v Rakousku.

Zámecké divadlo na fürstenberském zámku Vitoraz (Weitra, 1885) nedaleko českých hranic nás uvádí do světa soukromého šlechtického divadla, které se z císařské Vídně šířilo na zámky v celé monarchii.
Výjimečně zachovaná zámecká divadla, která nás čekají po překročení česko-rakouských hranic, nás provedou vývojem divadla od poloviny 18. do poloviny 19. století.

Opravdovým klenotem světového významu je zámecké divadlo v Českém Krumlově (1768), dochované v téměř neporušeném stavu se vším vybavením včetně funkční jevištní techniky, dekorací, rekvizit a kostýmů. Příležitostná představení v tomto divadle jsou pro všechny návštěvníky neopakovatelným zážitkem. Druhé nejstarší zámecké divadlo v Litomyšli (1798) skrývá kromě půvabného interiéru i soubor dekorací Josefa Platzera, divadelního malíře vídeňského dvorního divadla.

Jako obě předchozí, také divadlo na zámku Kačina (1851) bylo v minulosti především svědkem soukromých ochotnických představení svých majitelů. Proti tomu zámecké divadlo v Mnichově Hradišti (1833) bylo do dnešní podoby upraveno pro významnou schůzku tří císařů. I zde se zachovalo množství původního vybavení včetně historických divadelních kostýmů.

Císařskou cestu zakončuje v Praze nejstarší nepřetržitě fungující profesionální divadlo v Čechách, Stavovské divadlo (1783/1859), spjaté se zdejším působením W. A. Mozarta i s bohatou historií českého a německého pražského divadla 18. a 19. století.

Podívejte se na divadla také ve videu!
Císařská cesta má svůj vlastní kanál na YouTube, kde najdete postupně krátké filmy o všech divadlech na trase. Stačí kliknout na tento odkaz.

PDF leták Císařská cesta

 
Alle anzeigen
Root